Sprängningsentreprenör Kari Kaivola fma startade i början på 2000-talet. Företagaren Kari Kaivola har flere års erfarenhet i sprängningsbranschen och har i dagens läge överladdares behörighet. Sprängningsföretagets sprängnings- och transportmaskiner är enligt laglig standard.

Kari Kaivolas sprängningsföretag fungerar i Åbolandsskärgård och i huvudstadsregionen. Kari Kaivola betjänar vid behov i hela Finland.

Bekanta dig med Kari Kaivolas referenser

Ta kontakt